Művészeti nevelés és művészetterápia

Az előadásomban érintettem a szabad rajzolást az alkotási folyamat szerepét és kiemeltem ennek fontosságát. A gyermekrajzok fejlődését szakaszokra jellemző változásait összegeztem, kitérve egyes gyermekrajzok elemzésein keresztül olyan egyéni sajátosságokra is, amelyek már gyakran túlmutatnak egy pedagógus hatáskörén. Ezek az esetek már a művészetterápia, és a pszichológia tárgykörébe tartoznak. Olyan kérdéseket próbáltam felvetni, mint hogy a művészetterápia hogyan alkalmazható egy tanórán belül.  Kutatásomhoz interjúkat készítettem szaktanárokkal. A beszélgetések során arra kerestem a választ, hogy egy-egy tanóra alkalmával mennyire valósítható meg a gyerekek rajzainak megfigyelése és elemzése. Tapasztalataik szerint, hogyan működik együtt a diák a tanárral.  A vizuális neveléssel foglalkozó tanárok pedagógusok megfelelő szakmai kompetenciával nemcsak felfigyelhetnek egyes jelekre, hanem segítséget is nyújthatnak a rajzolás és festés terápiás eszközeivel.

Farkas Adrienn

Sakkpalota program

A holnap győztesei azok lesznek, akik képesek az elavult gondolatok elvetésére, és más ismeretekkel való behelyettesítésére. Az ehhez szükséges dialektikus, stratégiai és ok-okozati, szekvenciális gondolkodást fejlődésük korai szakaszában a gyerekek a sakktáblánál öntudatlanul tanulják meg! Nemcsak a matematikában, a logikában és a problémamegoldásban, hanem az olvasás és a szóbeli kifejezés terén is erősödnek, vagyis a sikeres sakkozás a készségek egész füzérének kedvező változását hozza magával.

Ezen szavakkal ajánlja Polgár Judit programját az óvodáknak, általános iskoláknak és szülőknek.

Én miért ajánlom? Mert kipróbáltam és működik.

A gyerekek nagyon szeretik. Szeretnek sakkozni, ami fejleszti a gondolkodásukat, a türelmüket, a megfigyelő képességüket és még sorolhatnám. De szeretik a „sakkos” játékokat is amihez kiváló eszközrendszer tartozik. És ez a lényeg! Az órákon, ha előkerül a sakk-dobókocka vagy elhangzik a bűvös „sakk” szó az játékot jelent, így el lehet adni egy nyelvtan gyakorló feladatot, egy olvasáshoz tartozó szógyűjtési feladatot. Határt a tanító fantáziája szab.

Persze a sakkpalota program maga is felkínál sok játékot, amit aztán tovább lehet fejleszteni.

Ezért vállaltam el a bemutatót és csak javasolni tudom, hogy ha valaki kedvet kapott hozzá az bátran vágjon bele.

Szabóné Vaskuti Rita
tanító

Zenei előadás

 

A III. kerületi pedagógiai napok keretében, egy szakmailag és módszertanilag fontos zenei terület feltárására került sor, amely több évtizede foglalkoztatja, a köznevelésben tanító Ének-Zene tanárokat.

Ez a hiánypótló terület a Könnyűzene oktatása a köznevelésben.

Kapcsolódás a társművészetekhez (klasszikus és népzene).

A módszertani előadás fontosabb területei:

A felnövekvő ifjúság zenehallgatási kultúrájának megértése, jó irányú befolyásolása.

 A népzene és a mai populáris zene közti kapcsolat és ellentét.

Az ének technikák sok félesége és megértése, látókörszélesítés, zene és vizualitás.

Gyakorlati elemek és módszerek bemutatása.

A résztvevő tanárok gyakorlati elemeket ismerhettek az elhangzottakból, ami segítséget nyújthat a szélsőséges vagy egyoldalú zenét hallgató fiatalok motiválásában. Ez azért fontos, hogy a mai „Y” és „Z” generáció zenei világát megértve, tudjanak a diákok izlésén formálni és segíteni az érték felismerésében.

Viczián Gábor